Affärsidé

Affärsidén är att tillsammans med personal och ledning underlätta vardagsprocesserna genom skräddarsydd utbildning och handledning. Detta skapar ökad trivsel som gör företaget mer attraktivt och lönsamt.

Värdegrund

Förutsättningen för att kunna hjälpa, är att möta människan där hon befinner sig. Jag går in i mötet och formulerar mål och handlingsplan utifrån dina behov.

"Om jag vill lyckas med att föra en människa
mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne
där hon är och börja just där."
Sören Kirkegaard
Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se