Länkar

   
www.dahlochdahl.se bra samarbetspartner
www.ergonomeva.se förhindrar belastningsskador
www.elikeller.se handledare, utbildare, konsult
www.arnfast-kio-konsult.se kollegor
www.humlanshvb.com bra behandlingshem för föräldrar och barn
www.sysarb.se förenklar systematiskt arbetsmiljöarbete
www.framsikt.se utbildningsinspiratör
www.ockelbopensionat.se god mat, bra konferenslokal
www.rosengrensskafferi.se utbildare i mat m.m
www.capiolakargruppen.se företagshälsovård som jag samarbetar med
www.competenscompagniet.se ingår i deras nätverk som arbetar med kriser

Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se