Tjänster

Här finner du ett urval av de tjänster vi kan tillhandahålla. Beskrivningen av de olika tjänsterna skall ses som exempel på innehåll. Sedan många år arbetar jag med ett arbetssätt som innebär att tillsammans med uppdragsgivaren formulera mål och syfte. Med detta som grund föreslås en skräddarsydd utformning av mina tjänster.


Läs mer om tjänsterna:

- Handledning

- Utbildning

- Krishantering

- Teamutveckling

- Samtal

- Konflikthantering
Tjänster


Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se