Om mig

Under de senaste 11 åren har jag arbetat inom en företagshälsovård och har då arbetat för både offentliga och privata arbetsgivare. Jag har socionomutbildning, kompletterad med systemteoretisk vida­reutbildning, handledarutbildning, kurs i nätverksarbete, specialutbildning inom Stress Management och utbildning i Samverkande team. Jag har handledarbehörighet och snart 20 års erfarenhet av handledning. I början av min karriär arbetade jag många år med kommunal verksamhet på socialförvalt­ning och som skolkurator.

Jag har bred erfarenhet av att möta människor i både grupp och individuellt. För varje uppdrag träffas individuella överenskommelser med uppdragsgivare/grupp/individ om metod och innehåll. Arbetsmetoderna utgår främst från en systemteoretisk grundsyn. Metoderna kan variera utifrån detta synsätt. Kunskap kan inhämtas på olika sätt. Det försöker jag praktisera och använda mig av både i undervisning och i praktiska övningar.
Karin Isbäck


Exempel på tidigare uppdrag: Inom dessa områden har jag utarbetad metodik som kan ligga till grund för en skräddarsydd och situationsanpassad lösning. Kontakta mig gärna för en diskussion om utformning av lösning för Ert behov.
Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se