Konflikthantering

Förebyggande arbete

"Personalbråk" eller interna konflikter är naturligt när grupper utvecklas. Det väcker starka känslor. Det är vanligare att prata om och att reagera på vad som händer, än att bidra med att lösa konflikten. Det är viktigt att hitta verktyg för att hantera konflikter.

Att bli bättre på att hantera konflikter, innebär att lära sig förstå att människor är olika, och att de reagerar olika. Att lära sig lyssna och samtala med "jag-budskap" samt att bli bättre på att ge och ta kritik.

I vissa situationer är det omöjligt att lösa problem, motparten vill inte samarbeta eller kan/vill inte följa de etiska regler som bestämts.Konflikthantering

Jag har erfarenhet av praktisk konflikthantering och har arbetat med både större och mindre grupper. Arbetet börjar med en analys och en handlingsplan.

Konflikthantering


Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se