Teamutveckling

Arbetsmetoden utgår utifrån olika program, baserat på vilket behov teamet har. Jag är certifierad gruppledare för Framsikt Personalutvecklings tre program, Handlingskraftiga-, Samverkande- och Ledande team. Utöver detta är jag certifierad att utbilda ledare för Samverkande-team, så att de kan utbilda i den egna organisationen.

Handlingskraftiga team

Arbetslagsutveckling som ökar kvalité, arbetsglädje och samarbete hos personalen. Analyserar nuläge, utarbetar handlingsprogram för att förbättra arbetsorganisation, rutiner och förhållningssätt. Målet är att öka kvalité, arbetsglädje och effektivitet.

Samverkande team

Ökar samarbetet, arbetsglädje och effektiviteten i arbetslaget. Skapar samverkande team där omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet är naturligt förhållningssätt. Programmet innehåller inbyggd utvärdering med enkät före och efter start. Målet är att öka samarbetet och förbättra relationerna.

Ledande team

En utvecklingsinsats för att skapa ledningsgrupper som fungerar maximalt tillsammans, och som har gemensamma visioner samt öppen kommunikation. Målet är att svetsa samman ledningsgruppen, förbättra samarbetet, förtydliga ledningsgruppens ansvar och funktion.

Programutbildning i Samverkande team

En utbildning där målet är att ge interna ledare kompetens att förankra, samordna, leda och utvärdera utbildningsprojekt med ledarmaterialet som stöd.
TeamutvecklingKarin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se