Krishantering

Utöver teoretisk kunskap har jag erfarenhet av praktiskt krisstödsarbete i olika situationer som rån, arbetsplatsolyckor, dödsfall, skilsmässor, uppsägningar, nedläggning och försäljning av verksamhet.

Förebyggande krisarbete

Utbildning i krisberedskap ges på den egna arbetsplatsen. Tillsammans med lämplig personal analyserar vi risker och utarbetar förslag till åtgärder. En ökad kunskap ger bättre förutsättningar att agera rätt, när något oförutsätt händer på arbetsplatsen. Det är viktigt att skapa en attityd, där det är tillåtet att bearbeta starka känslor. Se även under fliken utbildning.

Stöd vid kris

Krisstöd till chefer, stöd till arbetsplatsens krisgrupp, direkt till arbetsgruppen eller till enskild individ. Målet är att direkt efter en händelse förebygga psykiska eller fysiska sjukdomar. Krisstöd kan behövas när någon utsatts för en stark upplevelse. Vid tillbud av olika slag kan ibland fantasin om vad som kunde ha hänt bli så stark, att hjälp behövs. Personal som har påfrestande arbeten (sjukvårdspersonal, polis, socialsekreterare, lokförare, yrkeschaufförer) där kritiska

Krishantering
händelser inträffar relativt ofta, har behov av kontinuitet i krisarbetet.

Det är viktigt att finnas med och träffa hela gruppen direkt efter det att krisen inträffat.
Efter 12-24 timmar bör man organisera ett gruppsamtal. Ibland krävs samtal vid flera tillfällen.
Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se