Handledning

Handledning är ett arbetsverktyg för att känna sig säkrare och duktigare i arbetet. Handledningen ger tillfälle till reflektion och funderingar kring metod. Uppdragen skräddarsys utifrån uppdragsgivarens specifika behov.

Chefshandledning

Att vara chef kan vara ett ensamt arbete. Chefer kan ha behov av att diskutera svårigheter med någon som står utanför. Det kan handla om allt från egen dagsform, relationer till medarbetare och andra chefer, organisationsförändringar och andra arbetsmiljöfrågor.

Grupphandledning

Gruppen träffas regelbundet under en tid. Det är strukturerade samtal där man bearbetar och delar erfarenhet. Vi kommer överens om vad vi skall jobba med. Det kan vara att förbättra samarbetsklimat, hantera konflikter eller att arbeta med olika tankesätt i att hantera sitt uppdrag. Syftet är att arbetet skall bli lättare, skapa möjlighet till reflektion, ta tillvara allas kunskap i gruppen och att bolla tankar kring arbetssituationer. Målet är utvecklas i sitt arbete.
Handledning - Örebro

 

Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se